Saturday


Watch "மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி !!!" on YouTube https://youtu.be/NJmT39HzDFI

Wednesday


Watch "ராசி பலன் Rasi palan" on YouTube https://youtu.be/QhOhASXxqfE

Tuesday

Rasi Palan today 12.11.2019 ராசி பலன் இன்று

12 ராசிகளின் பலன்களை பற்றி தெறிந்து கொள்ள இந்த இணைப்பை அழுத்தவும்.

https://youtu.be/gHs4tRsUtwM


Rasi Palan today 12.11.2019 ராசி பலன் இன்று

12 ராசிகளின் பலன்களை பற்றி தெறிந்து கொள்ள இந்த இணைப்பை அழுத்தவும்.

https://youtu.be/gHs4tRsUtwM